muzyka elektroniczna netlabel programy muzyczne
Partnerzy
Witaj Go¶ciu
Linkownia | Pobieralnia | Toplista | Współpraca | o BeatsFactory | Kontakt | Regulamin | więcej...
Rejestracja
strona główna » katalog » arty¶ci » forum » warsztat » szukaj

Netplay Polskie Radio Netplay to rozg?o?nia prowadzona przez m?odych i kreatywnych ludzi do?wiadczonych w tworzeniu internernetowych stacji. Dzi?ki wzajemnej wspó?pracy i d?ugotrwa?ym dobieraniu odpowiednich osób, stworzyli?my ekip? która spe?ni wszelkie Wasze oczekiwania. Ka?dy prezenter musi przej?? odpowiednie testy i przes?uchania, aby dosta? si? na anten?. Radio Netplay ma na celu zaspokoi? gusta wszystkich Internautów znudzonych monotoni? i brakiem oryginalno?ci innych stacji. Postanowili?my zrobi? radio, które b?dzie wspó?tworzone przez jego s?uchaczy. Atrakcyjno?ci maj? radiu nada? liczne konkursy antenowe, audycje tematyczne i listy przebojów na które sami bedziecie wybiera? najlepsze kawa?ki. Jeste?my otwarci na wszelkie Wasze propozycje i uwagi. Czekamy na posty, SMS'y, maile i wszelkie inne formy przekazu. Chcemy, aby?cie razem z nami stworzyli najlepsz? internetow? stacj?. My ju? podj?li?my decyzj? i wierzymy ?e z Wasz? pomoc? nam si? uda. Polskie Radio Netplay to nie nasze radio. To radio dla Was, które wspólnie kreujemy.

oceń: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   |   ocena: 5.46   |   strona: http://http://netplay.pl

 
Lubelska Grupa Filmowa Grupa powsta?a w czerwcu 2005 z inicjatywy dwóch studentów.
Jej celem jest u?atwienie kontaktu mi?dzy filmowcami - amatorami
z Lublina i okolic. W praktyce jest niezale?n? i nie komercyjn? wytwórni? filmow?, zrzeszaj?c? m?odych ludzi z ciekawymi pomys?ami i zapa?em do pracy.


Jeste?my hobbystami, którzy tworz? dla w?asnej satysfakcji, nie oczekuj?c w zamian ?adnych korzy?ci finansowych. Kr?cimy filmy, bo kochamy to robi? i przy okazji chcemy si? czego? nauczy?! Chcemy te?, aby nasze produkcje by?y jak najlepsze, dlatego prace poddawane b?d? ocenie ekspertów z lubelskiego oddzia?u TVP. Dzi?ki temu, ucz?c si? na w?asnych b??dach, b?dziemy powoli zmierzali ku coraz lepszej jako?ci naszych filmów.
Grupa dzia?a przy III LO im. Unii Lubelskiej, które udost?pnia nam sal? wyk?adow?, sprz?t multimedialny oraz profesjonalne programy do monta?u.

oceń: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   |   ocena: 5.51   |   strona: http://http://www.lgf.prv.pl

 

ReklamaDarmowe og?oszeniaDMK ProjectelektrotechnikaEmoty, skiny GGForum Komputerowo-M?odzie?oweGry OnlineHotele WarszawaKsi??kiLinux dla pocz?tkuj?cychMuzyczny InfoserwisPogotowie Komputerowe WarszawaPrawie wszystko o Fruity LoopsProgram TvStrona ?rodowisk twórczychTechnoSoundTeksty piosenekTibiazak?ady bukmacherskieZak?ady bukmacherskie
qbs | css | html 4.01 | stat4u
| © BeatsFactory 2002 - 2006 | partnerzy | protected by bowi